WLTP-päästömittaustapa

EU:n lainsäädännössä määritellyissä olosuhteissa käytetään WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) -laboratoriotestausmenettelyä mittaamaan henkilöautojen polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä niiden saastepäästöjä.

Mikä WLTP on?

EU:n lainsäädännössä määritellyissä olosuhteissa käytetään WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) -laboratoriotestausmenettelyä mittaamaan henkilöautojen polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä niiden saastepäästöjä.

Vanha laboratoriotesti – NEDC (New European Driving Cycle) – suunniteltiin 1980-luvulla. Tekniikan ja ajo-olosuhteiden kehittymisen vuoksi se muuttui vanhanaikaiseksi. Euroopan unioni on siksi kehittänyt uuden testin, joka on nimeltään Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Mitä eroa on NEDC- ja WLTP-menettelyillä?

Vanha NEDC-testi määritti testiarvot teoreettisen ajoprofiilin perusteella, kun taas WLTP-sykli kehitettiin käyttäen todellisia, eri puolilta maailmaa kerättyjä ajotietoja. Siksi WLTP edustaa paremmin jokapäiväisiä ajoprofiileja.

WLTP-ajosykli on jaettu neljään osaan, joiden keskinopeudet ovat erilaiset: matala, keskinopea, nopea ja erittäin nopea. Jokaisessa osassa on erilaisia ajo-, pysäytys-, kiihdytys- ja jarrutusvaiheita. Kunkin autotyypin kohdalla WLTP:llä testataan jokainen voimansiirtolinja auton kevyimmän (taloudellisimman) ja raskaimman (vähiten taloudellisen) version mukaan.

WLTP kehitettiin maailmanlaajuiseksi testisykliksi, jota voidaan käyttää eri puolilla maailmaa, jotta saaste- ja hiilidioksidipäästöjen sekä polttoaineenkulutuksen arvot olisivat vertailukelpoisia maailmanlaajuisesti. Kuitenkin, vaikka WLTP:llä on yhteinen maailmanlaajuinen ydin, Euroopan unioni ja muut alueet soveltavat testiä eri tavoin tieliikennelainsäädännön ja omien tarpeidensa mukaan.

WLTP-menettelyn edut

WLTP tuo mukanaan huomattavasti realistisempia testausolosuhteita. Näitä ovat seuraavat:

 • Realistisempi ajokäyttäytyminen
 • Laajempi valikoima ajotilanteita (kaupunki, esikaupunki, valtatie, moottoritie)
 • Pidemmät testietäisyydet
 • Realistisemmat ympäristölämpötilat, jotka ovat lähempänä Euroopan keskiarvoa
 • Korkeammat keskinopeudet ja enimmäisnopeudet
 • Korkeampi keskimääräinen ja suurin moottoriteho
 • Dynaamisemmat ja edustavammat kiihtyvyydet ja hidastumiset
 • Lyhyemmät pysähdykset
 • Lisävarusteet: Yksittäisten ajoneuvojen hiilidioksidiarvot ja polttoaineenkulutus määritetään kokoonpanovaiheessa
 • Tiukemmat auton asennus- ja mittausolosuhteet
 • Antaa kuluttajatiedoille parhaat ja huonoimmat arvot, jotka heijastavat samanlaisiin automalleihin saatavilla olevia vaihtoehtoja.

Näiden parannusten ansiosta WLTP tarjoaa paljon tarkemman perustan auton polttoaineenkulutuksen ja päästöjen laskemiselle. Näin varmistetaan, että laboratoriomittaukset vastaavat paremmin auton todellista ajosuorituskykyä.

Siirtyminen NEDC-menettelystä WLTP-menettelyyn

 • WLTP-menettelyä sovelletaan virallisesti uusiin autotyyppeihin syyskuusta 2017 lähtien. Uusilla autotyypeillä tarkoitetaan automalleja, jotka tuodaan markkinoille ensimmäistä kertaa.
 • Valmistajat voivat alkaa pyytää WLTP-hyväksyntää uusille autotyypeille, kun lainsäädäntö tulee voimaan Euroopan unionissa (aikaisintaan heinäkuun 2017 lopussa).
 • WLTP-menettelyä sovelletaan kaikkiin uusien autojen rekisteröinteihin syyskuusta 2018 lähtien.
 • Tammikuun 1. päivästä 2019 lähtien kaikilla jälleenmyyjien autoilla tulisi olla ainoastaan WLTP-menettelyn mukaisia hiilidioksidiarvoja, jotta vältetään muodostamasta kuluttajille sekavaa kuvaa autoteollisuudesta.
 • Poistuvien mallien osalta olisi mahdollistettava rajoitetun määrän varastossa olevien myymättömien ajoneuvojen myynti vanhoilla testiarvoilla (NEDC) seuraavana vuonna eli syyskuuhun 2019 asti.

RDE (Real Driving Emissions) -testaus

RDE (Real Driving Emissions) -testissä mitataan saasteita, kuten ajoneuvojen aiheuttamia NOx-päästöjä tien päällä ajettaessa. RDE ei korvaa WLTP-laboratoriotestiä, vaan täydentää sitä. RDE-testillä varmistetaan, että autojen päästöt ovat alhaiset kaikissa tieolosuhteissa. Eurooppa on maailman ensimmäinen alue, joka ottaa käyttöön tällaisen tieliikennetestauksen, joka edustaa huomattavaa harppausta autopäästöjen testauksessa.

Testattuja olosuhteita ovat seuraavat:

 • Matala ja korkea korkeus merenpinnasta
 • Ympärivuotiset lämpötilat
 • Ajoneuvon lisähyötykuorma
 • Ylä- ja alamäkiajo
 • Kaupunkiliikenne (hidas nopeus)
 • Maaseututiet (keskinopeus)
 • Moottoritiet (suuri nopeus)